تبلیغات
وبلاگ گروهی بچه های هیات محبــــین آل طـــه(ع) یـــاسـوج - جنگ نرم+جهاد نرم
وبلاگ گروهی بچه های هیات محبــــین آل طـــه(ع) یـــاسـوج
در كار فرهنگی هیچ وقفه‌ و تعللی جایز نیست؛ چون بیشترین تلاش دشمنان بر روی جامعه و ملت و كشور ما، تلاش فرهنگی است-مقام معظم رهبری

استحاله یعنی: ظاهر اسلامی باشد اما رفتار و عملكرد، غیراسلامی 2/06/1388
عین همان چیزی كه در مورد یك شخص ممكن است پیش بیاید - یعنی فساد و انحراف - در یك نظام هم ممكن است پیش بیاید. در یك نظام حكومتی، یك نظام سالم، یك نظام اسلامی، همین بیماری ای كه اشخاص ممكن است دچارش بشوند، ممكن است به سراغ نظام اسلامی بیاید، به سراغ جمهوری اسلامی بیاید. اسم، جمهوری اسلامی باشد، ظاهر اسلامی باشد، صورت، صورت اسلامی باشد، اما سیرت و رفتار و عملكرد و برنامه ها، برنامه های غیر اسلامی؛ همان مسئله صورت و سیرت انقلاب كه سال گذشته برای دانشجویان عزیز در یك جائی این را مطرح كردم.
نوشته شده در تاریخ 1389/07/28 توسط سعید

قالب وبلاگ