تبلیغات
وبلاگ گروهی بچه های هیات محبــــین آل طـــه(ع) یـــاسـوج - * نهى از جدایى
وبلاگ گروهی بچه های هیات محبــــین آل طـــه(ع) یـــاسـوج
در كار فرهنگی هیچ وقفه‌ و تعللی جایز نیست؛ چون بیشترین تلاش دشمنان بر روی جامعه و ملت و كشور ما، تلاش فرهنگی است-مقام معظم رهبری

 

  • نهى از جدایى

1 .رسول خدا صلّى الله علیه و آله : هر كس یك سال از برادرش روى بگرداند و دورى كند ، مانند آن است كه خونش را بریزد (در حكم ریختن خون اوست) .

 

2 .امام على علیه السّلام : از هیچ دوستى مَبُر ، گر چه كافر شود .

 

3 .امام على علیه السّلام ـ به هنگام رحلتش ـ : فرزندانم ! پایبند پیوند با یكدیگر ، بخشش به یكدیگر و نیكى در حقّ یكدیگر باشید و از گسستن از یكدیگر ، رویگردانى از یكدیگر و جدایى بپرهیزید .

 

4 .امام على علیه السّلام : پایبند پیوند با یكدیگر و موافقت با هم باشید و از گسستن از یكدیگر و هجران یكدیگر بپرهیزید .

 

5 .امام على علیه السّلام : از برادرت تنها به سبب گمان ، روى مگردان و پیش از پى جویى و بازخواست [در مورد علّت رفتارى كه تو را رنجانده است] ، از او مَبُر .

 

6 .امام على علیه السّلام : خیرى در آن كه بى هیچ جرمى از برادرش مى بُرَد ، نیست .

 

7 .امام على علیه السّلام : هرگاه [با كسى] دشمنى كردى ، [از او] مَبُر [و راهى براى بازگشت بگذار] .

 

8 .امام على علیه السّلام : چه زشت است بریدن [از كسى] پس از پیوند ، بى مهرى پس از برادرى ، دشمنى پس از صفا[ى دوستى] و از میان رفتن الفت پس از استوارى آن .

 

9 .امام على علیه السّلام ـ در نامه اى به فرزندش امام حسن علیه السّلام ـ : چون برادرت از تو بِبُرد ، خود را به پیوند با او وادار و چون از تو روى گرداند ، خود را به او نزدیك كن و چون بُخل ورزد ، به او بخشش كن و چون دورى كند ، به او نزدیك شو و چون درشتى كند ، نرمى كن و چون جُرمى كند ، برایش عذرى بیاور ، تا آنجا كه گویى تو بنده او هستى و گویا او بر تو نعمتى دارد ؛ امّا مبادا كه این كار را نابجا انجام دهى و یا در مورد نااهلش به كار برى .

 

10 .امام على علیه السّلام : به هنگام درشتى برادرت ، خود را به نرمى وادار و چون جدایى پیشه كند ، به پیوند بپرداز و چون بخل ورزد ، بخشش كن و آنچه را از او سر مى زند ، تحمّل كن و با او بپیوند .

 

11 .امام على علیه السّلام ـ در نامه اى به فرزندش محمّد بن حنفیه ـ : مبادا كه برادرت در بریدن از تو ، قوى تر از پیوستنت به او ، و در بدى كردن به تو ، قوى تر از نیكى ات به او باشد .

دوستی در قرآن و حدیث :محمد ری شهری

 نوشته شده در تاریخ 1388/07/20 توسط سعید

قالب وبلاگ