تبلیغات
وبلاگ گروهی بچه های هیات محبــــین آل طـــه(ع) یـــاسـوج - دوستان شفاعت کننده یکدیگر
وبلاگ گروهی بچه های هیات محبــــین آل طـــه(ع) یـــاسـوج
در كار فرهنگی هیچ وقفه‌ و تعللی جایز نیست؛ چون بیشترین تلاش دشمنان بر روی جامعه و ملت و كشور ما، تلاش فرهنگی است-مقام معظم رهبری

 

*      فراوانىِ شفیعان

*      حدیث

    .رسول خدا صلّى الله علیه و آله : اى انس! بر شمار دوستان بیفزا كه آنان ، شفیع یكدیگرند .

 

    .رسول خدا صلّى الله علیه و آله : از مؤمنانِ نامور ، بر شمار دوستان بیفزایید ؛ زیرا روز قیامت ، هر مؤمنى را نزد خداوند ، شفاعتى است .

 

    .امام صادق علیه السّلام : چنان منزلت دوست ، والا و بزرگ است كه حتّى دوزخیانِ در آتش ، پیش از آن كه خویشاوندان و نزدیكان را بخوانند ، آنان را مى خوانند و از آنان یارى مى خواهند . خداوند عزّوجل ، از زبان آنان چنین خبر مى دهد : «نه ما را شفیعانى است و نه دوستى مهربان»

 

*      ایمنى در روز قیامت

    .رسول خدا صلّى الله علیه و آله : دوستان خدایى ، در آن روزى كه سایه اى جز سایه خدا نیست ، در سایه عرش خدا هستند . مردم وحشت مى كنند؛ امّا آنان ، وحشت نمى كنند و مردم مى هراسند؛ امّا آنان نمى هراسند .

 

    .رسول خدا صلّى الله علیه و آله : هفت تن را خداوند ، در روزى كه سایه اى جز سایه اش نیست ، بر آنان سایه مى افكند : . . . و دو تن كه در راه خدا با یكدیگر دوستى مى كنند و بر اساس آن ، گِرد یكدیگر مى آیند و از یكدیگر جدا مى شوند .

 

    .رسول خدا صلّى الله علیه و آله : دوستان خدایى ، روزى كه سایه اى جز سایه خدا نیست ، در سایه عرش هستند و پیامبران و شهیدان ، به منزلت آنانْ رشك مى برند .

 

    .رسول خدا صلّى الله علیه و آله : خداوند ، روز قیامت مى فرماید : آنان كه به وسیله جلال من با یكدیگر دوستى كرده اند ، كجایند ؟ امروز در سایه ام بر آنان سایه مى افكنم ؛ روزى كه سایه اى جز سایه من نیست .

 

    .رسول خدا صلّى الله علیه و آله : هرگاه دو تن در راه خدا با یكدیگر دوستى كنند ، خداوند ، برایشان كرسى اى مى نهد و آنان را بر آن مى نشانند تا خداوند عزّوجل ، از حساب [خلق فراغت یابد .

 

    .رسول خدا صلّى الله علیه و آله ـ در پاسخ به سؤال مردى بادیه نشین ، درباره مردمانى كه نه پیامبرند و نه شهید ، امّا پیامبران و شهیدان ، به سبب جایگاه و منزلت نزدیكشان به خداوند ، بر آنان رشك مى برند ـ : آنان ، مردمانى هستند از مردم گمنام و قبایل ناشناخته و غریب كه پیوند خویشاوندى میانشان وجود ندارد؛ بلكه در راه خداوند عزّوجل ، با یكدیگر دوستى ورزیده اند و با هم ، یكرنگ شده اند . خداوند روز قیامت ، برایشان منبرهایى از نور مى نهد و آنان را بر آنها مى نشاند و چهره هایشان را نورانى و لباس هایشان را فروزان مى سازد. روز قیامت،مردم مى هراسند؛ امّا آنان نمى هراسند، و آنان، اولیاى خدا هستند كه نه بر آنان ترسى است و نه اندوهگین مى شوند .

 

 نوشته شده در تاریخ 1388/07/20 توسط سعید

قالب وبلاگ