تبلیغات
وبلاگ گروهی بچه های هیات محبــــین آل طـــه(ع) یـــاسـوج - دیدن مومنان و عیادت بیماران
وبلاگ گروهی بچه های هیات محبــــین آل طـــه(ع) یـــاسـوج
در كار فرهنگی هیچ وقفه‌ و تعللی جایز نیست؛ چون بیشترین تلاش دشمنان بر روی جامعه و ملت و كشور ما، تلاش فرهنگی است-مقام معظم رهبری

دیدن مؤمنان و عیادت بیماران

نویسنده: علامه محمد باقر مجلسى

در احادیث معتبر وارد شده است از حضرت باقر و صادق علیهما السلام كه هر كه به دیدن برادر مؤمن خود برود از براى خدا، حق تعالى هفتاد هزار ملك به او موكل گرداند كه او را ندا كنند تا به خانه خود برگردد كه خوشا حال تو و گوارا باد بهشت از براى تو.

از حضرت امام جعفر صادق علیه‏السلام منقول است كه به دیدن برادر مؤمن رفتن از براى خدا، بهتر است از ده بنده آزاد كردن و هر كه بنده مؤمنى را آزاد كند، حق تعالى به هر عضوى از آن بنده عضوى از او از آتش جهنم آزاد گرداند.

از حضرت صادق علیه‏السلام منقول است كه هر كه قادر نباشد به ما احسانى بكند، به صالحان و شیعیان ما احسان كند تا ثواب احسان كردن به ما در نامه عملش نوشته شود و هر كه قدرت بر دیدن ما نداشته باشد، به دیدن صالحان شیعیان ما برود تا ثواب دیدن ما بر او نوشته شود.

در حدیث معتبر منقول است از حضرت صادق علیه‏السلام كه هر كه عیادت كند برادر مسلمان بیمارى را، در آن روز هفتاد هزار ملك بر او صلوات بفرستند، اگر صبح باشد تا شام، و اگر شام باشد تا صبح.

در حدیث دیگر فرمود: هر كه بیمارى را عیادت كند، هفتاد هزار ملك او را مشایعت كنند و براى او استغفار كنند تا به خانه خود برگردد.

از حضرت امام محمد باقر علیه‏السلام منقول است كه هر كه مؤمنى را عیادت كند، در رحمت الهى فرو رود. پس چون نزد او بنشیند، رحمت‏به او احاطه كند. پس چون برگردد، حق تعالى هفتاد هزار ملك را به او موكل گرداند و از براى او طلب آمرزش كنند، بر او ترحم كنند، گویند خوشا حال تو و گوارا باد بهشت از براى تو تا روز دیگر این وقت و به او عطا فرماید زاویه‏اى در بهشت كه سواره در آن چهل سال بتازد.

از حضرت صادق علیه‏السلام منقول است كه هر مؤمنى كه مؤمنى را در بیمارى عیادت كند از براى خدا، حق تعالى به او موكل سازد ملكى را كه در قبر او را عیادت كند و براى او استغفار كند تا روز قیامت.

در حدیث دیگر فرمود: هر كه عیادت كند بیمارى را، حق تعالى موكل سازد به او هفتاد هزار ملك را كه همیشه به خانه او آیند و در آن خانه تسبیح و تكبیر و تهلیل [2] و تقدیس الهى گویند تا روز قیامت و نصف ثواب ایشان از براى او باشد.

در حدیث دیگر فرمود: سزاوار است كسى كه بیمار شود، برادران مؤمن را اعلام كند كه به عیادت او بیایند كه آن‏ها ثواب ببرند و او ثواب بیابد به خبر كردن آن‏ها كه اگر چنین كند، ده حسنه براى او نوشته شود و ده گناه از او محو شود و ده درجه براى او بلند شود.

در حدیث صحیح از حضرت امام موسى علیه‏السلام منقول است كه چون كسى بیمار شود، مردم را رخصت دهد كه به عیادت او بیایند. به درستى كه هیچ كس نیست مگر آن كه او را دعاى مستجابى هست.

از حضرت صادق علیه‏السلام منقول است: كسى كه به عیادت برادر مؤمن برود، از بیمار براى خود طلب دعا كند كه دعاى او مانند دعاى ملائكه است.

در حدیث دیگر فرمود: چون به دیدن بیمار روید، سیبى یا بهى یا ترنجى یا بوى خوشى یا عودى با خود ببرید كه بیمار به آن استراحت مى‏یابد.

از حضرت امیر المؤمنین علیه‏السلام منقول است كه از عیادت كنندگان، كسى ثوابش بیشتر است كه زودتر برخیزد، مگر آن كه بیمار، نشستن او را خواهد و از او سؤال كند كه بنشیند.

 

پى‏نوشت:

[1]. گزیده حلیة المتقین، ص 121.

[2]. تسبیح پروردگار گفتن.

قالب وبلاگ