تبلیغات
وبلاگ گروهی بچه های هیات محبــــین آل طـــه(ع) یـــاسـوج - نامه عرفانی امام خمینی
وبلاگ گروهی بچه های هیات محبــــین آل طـــه(ع) یـــاسـوج
در كار فرهنگی هیچ وقفه‌ و تعللی جایز نیست؛ چون بیشترین تلاش دشمنان بر روی جامعه و ملت و كشور ما، تلاش فرهنگی است-مقام معظم رهبری

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

فراز هایی از چهار نامه ی عرفانی امام خمینی(ره)

نامه (2)

از این مخلوقات میان تهی ، پوچ و هیچ، باکی نداشته باش و چشم امیدی هرگز به آنها مبند، که چشم داشتن به غیره او شرک است و باک از غیره او جل و علاء و کفر .

پسرم! تا نعمت جوانی را از دست ندادی فکر اصلاح خود باش  که در پیری همه چیز را از دست می دهی ، یکی از مکاید شیطان که شاید بزرگترینه آن باشد و پدرت به آن گرفتار بوده و هست .

– مگر رحمت حق تعالی  دستگیر او باشد – استدراج است .

در عهد نوجوانی شیطان باطن ، که از بزرگترین دشمنان اوست ، او را از فکر اصلاح خود باز میدارد و امید میدهد که وقت زیاد است،اکنون فصل برخورداری از جوانی است ، و هر آن و هر ساعت  و هر روز که بر انسان میگذرد ، درجه درجه  او را با وعده های پوچ  از این فکر باز می دارد تا ایام جوانی را از او بگیرد ، و آنگاه که جوانی رو به اتمام هست ، او را به امید اصلاح در پیری سرخوش میکند و در ایام پیری  نیز این وسوسه شیطانی  از او دست نکشد  و وعده توبه ی در آخر عمر میدهد ، و در آخر عمر وشهود موت ، حق تعالی را در نظر  او مبغوض ترین  موجود جلوه میدهد که محبوب او که دنیاست را از دستش گرفته ست ، این حال اشخاصی است  که نور فطرت به کلی در آنها خاموش نشده است ، و اشخاصی هستند که غرقاب دنیا  بر آنها را از فکر اصلاح دور نگهداشته ، و غرور دنیا سر تا پای آنان را فرا گرفته است من خود چنین اشخاصی را در اهل علم اصطلاحی دیده ام  و اکنون بعضی از انها در قید حیات هستند ادیان را هیچ و پوچ می دانند .

!پسرم توجه کن که هیچ یک از  ما نمی تواند مطمئن باشد  که به این دام شیطانی نیفتد .

عزیزم! ادعیه ائمه معصومین را بخوان وببین که حسنات خود را سیئات می دانند ، و خود را مستحق عذاب الهی می دانند ، و به جز رحمت حق به چیزی  نمی اندیشند، و اهل دنیا و آخوند های شکم پرور این ادعیه را تاویل میکنند ، چون حق جل و علاء را نشناختند.

قالب وبلاگ